ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิ.ย.62 นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเป้าหมายโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2ปฏิทินกิจกรรม

19 มิ.ย.62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นเกียรตินพิธีรับมอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของไทยประจำปี 2562 และ (3)
19 มิ.ย.62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
23 พ.ค. 62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมหารือโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร
22 พ.ค. 62 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
14 พ.ค. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2562Copyright © 2015 All Rights Reserved.