ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : Thailand Rice Convention 2015
รายละเอียด:

 วันที่ 20 พ.ค.58 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (นายมานัส กิจประเสริฐ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการเสวนา "มิติใหม่ข้าวไทย" พร้อมด้วย อธิบดีกรมการข้าว (นายชาญพิทยา ฉิมพาลี) และ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (นายวิชัย ศรีประเสริฐ) ในงาน Thailand Rice Convention 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี Hall 4 จ.นนทบุรี

 
 
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58 คณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายการเงิน ได้เข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ"ภาวะธุรกิจและแนวโน้มการค้าข้าว" กับนายกสมาคมฯ และคณะ ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

 
 
 
 
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมร่วมสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2558 นายกและคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมประชุมและเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า) ได้ให้เกียรติเปิดการประชุม ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ คุณวริศรา เตชะศิรินุกูล
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 11 และ 14  เมษายน 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งสมาชิก ได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ คุณวริศรา  เตชะศิรินุกูล(ภรรยาคุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล หจก.โรงสีไฟสมบูรณ์การค้า) ณ วัดดอนตูม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในโอกาสนี้คุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล ได้มอบเงินให้กับสมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาทด้วย

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สถาปนากรมการข้าว
รายละเอียด:

นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ กรมการข้าว

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โรงสีข้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์ 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้นำสมาชิกคณะโรงสีข้าวสัมพันธ์ จำนวน 80 ท่านเข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมกิจการ โรงสีข้าวธนกรรวมผล 999 จ.ชัยนาท (คุณจำนอง  ฉิมพันธ์)และโรงสีข้าว สิงห์โตทองไรซ์ จ.กำแพงเพชร (คุณมนชัย  รุ่งชาญชัย) ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมกันนี้ได้มอบเงินเพื่อสร้างที่ทำการถาวรสมาคมโรงสีข้าวไทยจำนวน 90,000 บาท และ 70,000 บาท ตามลำดับ

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2
Copyright © 2015 All Rights Reserved.