ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

 

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566

สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

     ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

        สมาคมโรงสีข้าวไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

อีกทั้งขอขอบคุณ

  บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆที่ให้การสนับสนุน นำสินค้ามาออกบูท

รวมทั้งขอขอบคุณกรรมการสมาคมฯทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

ทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 

            และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

ได้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “พันธุ์ข้าวของไทยในปัจจุบัน”

ให้กับสมาชิกสมาคมฯ 

 

   

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566
นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย,
คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการโรงสีข้าว

เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอุตสาหกรรมข้าวโดยมีสมาคมโรงสีข้าวไทย,
สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
และสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือดัง
กล่าวณ กระทรวงพาณิชย์พร้อมกันนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยได้มอบ
แจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  

 

 

ตอนที่ 2 :  (Thai PBS )

 


ตอนที่ 3 : (Thai PBS )

 

 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย
ครั้งที่ 5/2566 (สัญจร)

ณ ภัตตาคารเล่งหงษ จังหวัดนครสวรรค์และเยี่ยมชม
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

สมาคมฯ ใคร่ขอขอบคุณชมรมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์
ที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก,
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้,
ขอขอบคุณ นายเสวก, นายถวิล ล้อพูนผล และครอบครัว
ที่ให้การต้อนรับสมาชิกของสมาคมฯ
ในการเข้าศึกษาดูงานที่โรงสีทั้งการจัดเตรียมสถานที่,
ทีมงานอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องจักร
ได้อย่างประทับใจมาก และขอขอบคุณบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ
ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯ
โดยการออกบูทนำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงในงาน

 _____________________________________________

 

    

 

 

 

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๑๔ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex


๔ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารกรมการข้าว และผ่านระบบออนไลน์


๓๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาใหญ่โครงการแพลตฟอร์มนโยบายข้าวผักและผลไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๓๙ พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือ ผ่านร


๒๘ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.