ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ.ปทุมธานี 
โดยในวันงานที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจให้ความสำคัญ
ในการจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณ
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
ที่ให้เกียรติแก่ทางสมาคมฯโดยมาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
"อนาคตของข้าวและแนวทาง
บริหารจัดการข้าว" 
อีกทั้งต้องขอขอบคุณนางสาวภานุรัตน์ พรหมคชสุตพิธีกรดำเนินรายการ จากช่อง 

ที่มาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการให้การสัมนาในครั้งนี้มีเนื้อหา
สาระและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณ คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน"บ้าบิ่น"
ที่ได้ให้เกียรติสมาคมฯโดยการมาไลฟ์สด 
ขอขอบคุณสมาคมค้าข้าวไทย ที่ม
ร่วมงาน รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทและห้างร้านต่างๆ
ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯโดยการออกบูทนำสินค้า
และนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงในงาน 
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกโรงสีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับทางสมาคม


 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ร่วมประชุมประจำเดือนของสมาคม ครั้งที่ 8/2560 (สัญจร) จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการรับทราบสถานการณ์ข้าว ผลผลิตข้าว ปี 60/61
และรับทราบปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะตลอดจนสถานการณ์เรื่องน้ำ
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 28 จังหวัด จำนวน 100 กว่าท่าน

สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาชิก สมทบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภายใต้การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี"
โดยเงินช่วยเหลือทั้งหมดนี้ได้มอบให้กับนายกรัฐมตรี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เพื่อนำไปใช้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

 

สารนายกสมาคม
More...

รายงานการค้าข้าวประจำเดือน


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
No article here !
ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved.