ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

 

 

 

 

สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 204 205
จึงขอเชิญท่าน และบริษัทของท่าน ได้ร่วมออกร้าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
ชื่อเสียงบริษัทของท่าน และพบปะผู้ประกอบการโรงสีข้าวจากทั่วประเทศ
ที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถแสดงความจำนงเพื่อจองพื้นที่ได้
ณ สำนักงานสมาคมโรงสีข้าวไทย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-2347289 โทรสาร 02-2347286 อีเมล์ thairicemillers@gmail.com

  

 
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ในฐานะคณะกรรมการฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
โดยมี พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในที่ประชุมโดยนายกรังสรรค์ สบายเมือง
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและคุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์
เลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ติดตาม      
 

           

 

                                                            
          ภาพความสำเร็จเพียงบางส่วนของ 'สมาคมโรงสีข้าวไทยของเราที่ร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคเชื้อโรคที่เป็นวาระของประชาชนบนโลกใบนี้ในการนำวัคซีนมาฉีดให้กับสมาชิกและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมข้าวของเรา
          ขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเข้าวัคซีน Sinopharm มาให้ประชาชนไทยได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น
          ขอบคุณผู้ริเริ่มความคิดผู้บริหารสมาคมฯ ทีมงานสมาคมฯ ทุกๆ ท่านที่ช่วยประสานงาน
         สุดท้าย ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ทำข้อมูล และประสานงานกับโรงพยาบาล อย่างยอดเยี่ยม ทำให้งานของเราลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ
 


                                  

            การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ.ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะคณะอุนกรรมการฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564  โดยมีท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุมประกอบด้วย
      -
สถานการณ์การค้าข้าวโลก และสถานการณ์การค้าของไทย ที่ปัจจุบันแนวโน้มปริมาณการค้าข้าวโลกมีลดลง เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าข้าวหลายประเทศลดการนำเข้าเข้าลง ส่วนการค้าข้าวของไทยได้รับผลกระทบจากคู่แข่งที่ขายราคาถูกกว่า และประสบปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้า และการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง อันเป็นผลให้ราคาภายในประเทศปรับตัวลดลง
         -โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยสรุป ที่ประชุมเห็นชอบให้คงแนวทางเดิม เช่นเดียวกับ 2 ปีที่ผ่านมาคือ ข้าวหอมมะลิราคา 15,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท ข้าวเจ้า 10,000 บาท ข้าวปทุมธานี 11,000 บาท ข้าวเหนียว 12,000 บาท ทั้งนี้กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้คาดว่าประมาณ 89,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1 เท่าตัว ซึ่ง รอง ผอ.สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นว่ากรอบวงเงินจะเกิน พรบ.วินัยการเงินการคลังหรือไม่
มาตรการคู่ขนาน ยังคงหลักการเดิมคือ
1.สนับสนุนค่าบริหารจัดการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอัตราไร่ละ 1000 บาท ไม่เกิน 20ไร่ต่อครัวเรือน

2.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเหลือกนาปี เป้าหมาย 2.0 ล้านตันข้าวเปลือก คาดว่าใช้งบประมาณ 6,537 ล้านบาท
3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 562.50 ล้านบาท
4.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกในอัตรา 3% กรอบวงเงินงบประมาณ 540 ล้านบาท
5.โครงการส่งเสริมผลักดันการส่งออกข้าว ชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงิน 810 ล้านบาท
6.มาตรการส่งเสริมการใช้ข้าวภายในประเทศในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้า
 

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๒๐ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


๑๗ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทร


๑๖ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานสินค้าข้าวนุ่ม ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น ๙ กรมการค้าต่างประเทศ ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 970 3571 5335


๑๕ ธ.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.