ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

                                                                                                                             

                                                                                                                           

 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

                                          วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะคณะกรรมการฯ
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม
โดยนายกรังสรรค์ สบายเมือง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และคุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ เลขาธิการฯ
เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ติดตาม

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

-สถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย

โดยสรุปภาพรวมการผลิตข้าว การบริโภคข้าว การค้า รวมถึงสต๊อคปลายปี ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และการส่งออกข้าวของไทยช่วงต้นปีส่งออกได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน น่าจะได้ตามเป้าหมาย 7 ล้านตัน
ในปีนี้ส่วนหนึ่งเพราะความต้องการมีเพิ่มขึ้นทั้งจากการใช้ในอุตสาหกรรมและอาหารสัตว์และราคาข้าวของไทย
อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

-ความต้องการใช้ข้าวปีการผลิต 2565/66 

ตัวเลขความต้องการใช้ข้าวรวมในปีการผลิต 2565/66 จะอยู่ที่ 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก รายละเอียดตามเอกสาร

-ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปี 2564/65

โครงการประกันรายได้ มีการจ่ายเงินไปแล้ว 86,114 ล้านบาท คิดเป็น 98.38% ต่ำกว่าวงเงินที่ประมาณไว้ 1417 ล้านบาท
มาตรการคู่ขนาน และเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิต ข้อมูลตามเอกสารแนบ

-แนวทางการระบายข้าวในคลังกลาง ข้าวนอกคลังกลาง และข้าวนอกบัญชีคลัง

ที่ประชุมอนุมัติหลักการการระบายข้าวส่วนที่อยู่นอกบัญชีตามหลักการเดิม

โดยในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้มีสอบถามประเด็นวาระเพิ่มเติม ว่ารัฐบาลมีโครงการประกันรายได้แล้ว
เหตุใดชาวนาถึงยังออกมาบ่นว่าขายข้าวได้ 6000-7000 บาท โดยมีการตอบข้อซักถามประเด็นดังนี้

-ราคาที่ขายเป็นราคาเกี่ยวสด

 

-โครงการประกันรายได้มีแค่นาปี (ปัจจุบันเป็นการทำนาปรัง)

 

-มีกรรมการให้ข้อคิดเห็นว่าพ่อค้ากดราคา นายกรังสรรค์ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว
ปัจจุบันโรงสีแย่งกันซื้อข้าวเปลือกแพงกว่าตลาด ไม่มีคำว่ากดราคามานานแล้ว

นายกรัฐมนตรี ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ว่ามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโดยมีนามสกุลเดียวกัน และก็มีปริมาณไม่เกิน 20 ไร่
เป็นด้วยเหตุใด มีการทุจริตหรือไม่ นายกฯ สั่งการให้มีการตรวจสอบ

-สศก. ได้ตอบประเด็นดังกล่าวว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรอ้างอิงจากทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน
รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียม การขึ้นทะเบียนไม่มีการซ้ำซ้อน แต่เกษตรกรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะนามสกุลเดียวกัน

ประเด็นเรื่องการปลูกข้าวที่เหมาะสมสำหรับการทำเป็นอาหารสัตว์ 

-ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยประเด็นดังกล่าวว่าการปลูกข้าวพันธ์ที่เหมาะสำหรับนำไปทำอาหารสัตว์นั้น
ควรจะเป็นพันธ์ที่ได้ผลผลิตดีเพื่อลดต้นทุนเกษตรกร อีกทั้งต้องดูช่องทางการนำไปใช้ เพราะถ้าวางแผน
ไม่ดีผลผลิตล้นตลาดจะประสบปัญหาในภายหลังได้

 

 

 


 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 204 205
โดยในวันงานที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกและผู้ร่วมสนับสนุนออกร้านแสดงสินค้า
ในการจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณประธานจัดงาน คุณเฉลิมพงษ์ สุขสถาวรพันธุ์
และคณะกรรมการจัดงานลูกหลานโรงสีคนรุ่นใหม่ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
เพื่อให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ,ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง 6 ท่าน
ที่มีความคิดแตกต่างฉีกแนวไปทำธุรกิจอื่น มีความคิดก้าวหน้า
พัฒนาต่อยอดไปไกล เพิ่มคุณค่ามูลค่าจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มสาวทำหน้าที่พิธีกรทั้ง 2 ท่าน และขอขอบคุณบริษัทและห้างร้านต่างๆ
ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯโดยการออกบูทนำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาแสดงในงาน รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกโรงสีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับทางสมาคมในครั้งนี้ 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดตัดสินข้าวทางประสาทสัมผัส (การชิม)
ในการจัดงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1

ประจำปี 2565  ณ อาคารฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา  กรมการข้าว

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
More...

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พระราชานุicon


๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์icon


๒๗ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกicon


๒๓ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ข่าวข้าวประจำวัน
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.