ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
อัลบั้มภาพ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมหารือโครงการวิจัย ม.เกษตรฯ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับข้าวไทยในตลาดโลก ก่อนเข้าร่วมงานฉลองมงคลสมรส ของโรงสีสตาร์การเกษตร (คุณวุฒิกร  หุ่นกิตติเวชกุล) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมสัญจร จังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประชุมสัญจร) ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารเย็น ทั้งนี้คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ คุณบำรุง  กฤชภาภรณ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ณ โรงสีไทยเสรี อ.คลองขลุงด้วย

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ดูงานจีน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะ ได้เดินทางดูงานกิจการผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าว บริษัท Buhler และโรงสีข้าวของ บริษัท Copco ประเทศจีน ณ เมือง Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 เมษายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2559 นายมานัส  กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อแก้ปัญหาระบบการค้าข้าวของประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานสถานฑูตอเมริกา
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้รับเกียรติจากท่าน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและภริยา ประจำประเทศไทย (Glyn T.Davies and Mrs.Jacqueline M.Davies) เพื่อร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ณ บ้านพัก ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ
รายละเอียด:
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณมานัส   กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ 
ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมประจำเดือน กันยายน 2558
รายละเอียด:

 ภาพการประชุมประจำเดือน กันยายนสมาคมโรงสีข้าวไทย และการประชุมหารือกับคณะของนาย อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมโรงสีข้าวไทย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 58 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากร "SIMA ASEAN Thailand 2015"
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 17 กันยาย 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (นายมานัส  กิจประเสริฐ) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากร "SIMA ASEAN Thailand 2015" ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : Thailand Rice Convention 2015
รายละเอียด:

 วันที่ 20 พ.ค.58 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (นายมานัส กิจประเสริฐ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการเสวนา "มิติใหม่ข้าวไทย" พร้อมด้วย อธิบดีกรมการข้าว (นายชาญพิทยา ฉิมพาลี) และ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (นายวิชัย ศรีประเสริฐ) ในงาน Thailand Rice Convention 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี Hall 4 จ.นนทบุรี

 
 
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58 คณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายการเงิน ได้เข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ"ภาวะธุรกิจและแนวโน้มการค้าข้าว" กับนายกสมาคมฯ และคณะ ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

 
 
 
 
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]
Copyright © 2015 All Rights Reserved.