ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ > โรงสีข้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558

โรงสีข้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์ 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้นำสมาชิกคณะโรงสีข้าวสัมพันธ์ จำนวน 80 ท่านเข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมกิจการ โรงสีข้าวธนกรรวมผล 999 จ.ชัยนาท (คุณจำนอง  ฉิมพันธ์)และโรงสีข้าว สิงห์โตทองไรซ์ จ.กำแพงเพชร (คุณมนชัย  รุ่งชาญชัย) ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมกันนี้ได้มอบเงินเพื่อสร้างที่ทำการถาวรสมาคมโรงสีข้าวไทยจำนวน 90,000 บาท และ 70,000 บาท ตามลำดับ


Copyright © 2015 All Rights Reserved.