ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ > การประชุมร่วมสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้

การประชุมร่วมสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2558 นายกและคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมประชุมและเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า) ได้ให้เกียรติเปิดการประชุม ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช


Copyright © 2015 All Rights Reserved.