ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ > ต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ

ต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณมานัส   กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ 
ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.