ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ > ดูงานจีน

ดูงานจีน

 เมื่อวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะ ได้เดินทางดูงานกิจการผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าว บริษัท Buhler และโรงสีข้าวของ บริษัท Copco ประเทศจีน ณ เมือง Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน


Copyright © 2015 All Rights Reserved.