ReadyPlanet.com
dot dot
อัลบั้มภาพ > การประชุมสัญจร จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมสัญจร จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประชุมสัญจร) ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารเย็น ทั้งนี้คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ คุณบำรุง  กฤชภาภรณ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ณ โรงสีไทยเสรี อ.คลองขลุงด้วย


Copyright © 2015 All Rights Reserved.