ReadyPlanet.com
dot dot
ราคาข้าวประจำวัน

 

 ราคาข้าวประจำปี 2561

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

1

 2  3  4  5  6  7
8  9 10 11 12

13 

14 

15

16 

17 18 19

20 

21

22 23 24 25 26

27 

28 

29 30 31        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

   1

2 

5  6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 

17 

18 

19 20 21 22 23 24 25
26  27  28       
 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

  

  

 

 
 


 

 


 

 


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 


     

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

   

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 
   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   


 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤ 

 

 

อา 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

  

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาข้าวประจำปี 2560
ราคาข้าวประจำปี 2559
ราคาข้าวประจำปี 2558
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.