ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 26 เม.ย. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมระดมความคิดการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ : กลุ่มข้าว รายละเอียด
25 เม.ย. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดarticle
23 เม.ย. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด
19 เม.ย. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด
18 เม.ย. - นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการ ประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.