ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๙ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ (งวดที่ ๓๒) ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้าภายใน และผ่านส
๑๒ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ (งวดที่ ๓๐ และงวดที่ ๓๑) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้
๑๐ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการข้าวยั่งยืน เรื่อง “มาตรฐานข้าวยั่งยืน นำข้าวไทยสู่สากล เพิ่มขีดคว
๘ พ.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๘ เม.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๙) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น ๑๑ กรมการค้าภายใน และผ่านส
หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.