ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๔ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex
๔ ก.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารกรมการข้าว และผ่านระบบออนไลน์
๓๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาใหญ่โครงการแพลตฟอร์มนโยบายข้าวผักและผลไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๓๙ พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือ ผ่านร
๒๘ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.