ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๓๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๑ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๑ ส.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CB ๓๐๕ ชั้น ๓ โซนกลาง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ตลาด อ.ต.ก. ปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โซนตลาดน้ำ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร
๘ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษต
๗ ก.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot ๑๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาบางใหญ่ ๓ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน้า 10/25
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.