ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๙ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และยืนยันผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานกรณ์ข้าว ชั้น ๑ อา
๑๒ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๖ ต.ค. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM)
๒๗ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๗ ก.ย. – นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้า 21/25
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.