ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๔ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี ๒๕๖๔/๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงข้าวชั้น ๒ อาคารกรมการข้าว และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)article
๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
๑๕ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙๐๙ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์article
๗ มิ.ย. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญกำหนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน
หน้า 24/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.