ReadyPlanet.com
dot dot
ปฏิทินกิจกรรม

 

 ๑๐ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๒๐ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกภัดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
๑๔ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกำหนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน
๑๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาด ปี ๒๕๖๕/๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓ มี.ค. – นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (งวดที่ ๒๑) ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน และผ่านสื่ออิเ
หน้า 3/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved by Thai Rice Mills Association.